Hai mẹ con bị lũ cuốn trôi: Tìm thấy thi thể người mẹ cách hiện trường hơn 100km

Nhiều khả năng máy bay chở Phó Tổng thống Malawi đã bị rơi

[map width="590" height="350" lat="44.444860" long="26.100540" zoom="10"]

Different Maps type : Trang sức

[map width="590" height="350" lat="44.444860" long="26.100540" zoom="10" type="TERRAIN"]

The following types are supported:

  • ROADMAP displays the normal, default 2D tiles of Google Maps.
  • SATELLITE displays photographic tiles.
  • HYBRID displays a mix of photographic tiles and a tile layer for prominent features (roads, city names).
  • TERRAIN displays physical relief tiles for displaying elevation and water features (mountains, rivers, etc.).

Thêm 2 người bị khởi tố trong vụ cháy karaoke An Phú ở Bình Dương789BET-

Copyright © 2021 789BET-Cập Nhật Tin Tức và Trò Chơi Điện Tử All Rights Reserved