Trung Quốc trang bị vũ khí cho 5 tàu khu trục cùng lúc chỉ trong một ụ tàu

789BET

[map width="590" height="350" lat="44.444860" long="26.100540" zoom="10"]

Different Maps type : Bơi lội

[map width="590" height="350" lat="44.444860" long="26.100540" zoom="10" type="TERRAIN"]

The following types are supported:

  • ROADMAP displays the normal, default 2D tiles of Google Maps.
  • SATELLITE displays photographic tiles.
  • HYBRID displays a mix of photographic tiles and a tile layer for prominent features (roads, city names).
  • TERRAIN displays physical relief tiles for displaying elevation and water features (mountains, rivers, etc.).

HLV Kim Sang-sik có thêm trợ lý Hàn Quốc ở đội tuyển Việt Nam-Tải 789BET

Copyright © 2021 789BET-Cập Nhật Tin Tức và Trò Chơi Điện Tử All Rights Reserved